Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu


Urząd

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2
tel./fax: 87-42-52-430; 87-42-52-440
e-mail: olpi@praca.gov.pl 
Godziny otwarcia: 7.00 - 15.00
Godziny przyjęcia interesantów: 7.30 - 14.00

 
 

Imię i Nazwisko

Telefony kontaktowe

Miejsce

Rodzaj prowadzonych spraw / Stanowisko

DYREKCJA

Marcin Kamiński

(87) 4252 431

Pokój 12

Dyrektor

Renata Sulewska

(87) 4252 447

Pokój 11

Z-ca Dyrektora

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Dorota Boratyńska

(87) 4252 433

Pokój 9

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Ewelina Zejer

(87) 4252 431

Pokój 8

Sekretariat Dyrektora Urzędu

Justyna Olszewska

(87) 4252 458

Pokój 8

Pracownik ds. administracyjno-technicznych

DZIAŁ FINANSOWO-KSIEGOWY

Mieczysława Warda

(87) 4252 433

Pokój 9

Główny księgowy

Bogumiła Krauze

(87) 4252 434

Pokój 6

Fundusz Pracy, Wnioski Płatnicze EFS

Lucyna Sobotka

(87) 4252 434

Pokój 6

Fundusz Pracy, Wnioski Płatnicze EFS

Aleksandra Brzostowska

(87) 4252 434

Pokój 6

Lista wypłat, Rozliczenia bankowe, wypłaconych świadczeń rozliczanie ZUS i US

Sylwia Sidorowicz

(87) 4252 434

Pokój 6

Lista wypłat, Rozliczenia bankowe, wypłaconych świadczeń rozliczanie ZUS i US

Grażyna Mroczkowska

(87) 4252 434

Pokój 6

Księgowość budżetowa - ZUS i podatki pracowników

INFORMATYK

Rafał Wierzbicki

(87) 4252 450

Pokój 10

Informatyk - Administrator sieci

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Justyna Wojciechowska

(87) 4252 454

Pokój 1

Rejestracja osób bezrobotnych

DZIAŁ EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ

Krystyna Wojciechowska

(87) 4252 439

Pokój 13

Wydawanie zaświadczeń

Barbara Lutrzykowska

(87) 4252 439

Pokój 13

Odwołania od decyzji, Rozpatrywanie wniosków o dodatek aktywizacyjny, Stypendium za kontynuację nauki

Beata Cudzewska

(87) 4252 453

Pokój 13

Wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczeń i status osób bezrobotnych

Aldona Jędra

(87) 4252 453

Pokój 13

Obsługa płatnika 

Elżbieta Wasilewska

(87) 4252 453

Pokój 13

Naliczanie zasiłków oraz stypendiów dla osób bezrobotnych. PIT 11

KANCELARIA OGÓLNA

Tomasz Zając

(87) 4252 430

 

Przyjmowanie wniosków, podań, korespondencji

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DZIAŁ INSTRUMENTÓW, PROGRAMÓW RYNKU PRACY I SZKOLEŃ

Violetta Kossakowska

(87) 4252 435

Pokój 5

Kierownik Działu Instrumentów, Programów Rynku Pracy i Szkoleń

Aneta Brandt

(87) 4252 460

Pokój 7

Programy Rynku Pracy

Małgorzata Zach

(87) 4252 460

Pokój 7

Programy Rynku pracy

Paulina Borysewicz

(87) 4252 438

Pokój 15

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Monika Ryży

(87) 4252 446

Pokój 3

Roboty publiczne, refundacje

Magdalena Arkisiewicz

(87) 4252 442

Pokój 4

Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, bony stażowe i zatrudnieniowe

Grażyna Stomska-Kajko

(87) 4252 437

Pokój 15

Szkolenia, Dofinansowania studiów podyplomowych

Beata Szczyrów

(87) 4252 459

Pokój 4

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Agnieszka Ostrowska

(87) 4252 438

Pokój 15

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Edyta Makowska

(87) 4252 436

Pokój 15

Staże

Katarzyna Bańko

(87) 4252 459

Pokój 4

Windykacja należności PUP

Ewa Słapińska

(87) 4252 442

Pokój 4

Prace interwencyjne

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO

Stanisław Olender

(87) 4252 441

Pokój 3

Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego, ofert pracy

Małgorzata Tomasiewicz

(87) 4252 448

Pokój 2

Doradztwo zawodowe, pełniący funkcję doradcy klienta

Małgorzata Mieczkowska-Gryciuk

(87) 4252 461

Pokój 15

Doradztwo zawodowe, pełniący funkcję doradcy klienta

Dorota Alicka

(87) 4252 448

Pokój 2

Doractwo zawodowe, pełniący funkcję doradcy klienta

Urszula Grzeszczyk

(87) 4252 461

Pokój 15

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo osób niepełnosprawnych

Dorota Zakrzewska

(87) 4252 443

Stanowisko 4

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Anna Zajączkowska

(87) 4252 445

Stanowisko 2

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Cezary Tańcula

(87) 4252 443

Stanowisko 3

Pośrednictwo, pełniący funkcję doradcy klienta

Agnieszka Burzyńska
Ramona Faryn

(87) 4252 441

Pokój  3              

Obsługa pracodawców , oferty pracy

Katarzyna Galanek

(87) 4252 444

Pokój 14

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Jolanta Grzymkowska-Tuźnik

(87) 4252 444

Pokój 14

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Dorota Kowalczyk

(87) 4252 452

Pokój 14

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Magdalena Ksepka

(87) 4252 443

Pokój 14

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Bogumiła Miłosek

(87) 4252 452

Pokój 14

Pośrednictwo, pełniąca funkcję doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę