Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu


Aktualności

W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piszu.

Rada wydała pozytywne opinie dotyczące podziału środków Funduszu Pracy na realizowane w 2016 r. programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Barometr zawodów 2016 - prognozowane zapotrzebowanie na zawody dla powiatu piskiego

W panelu eksperckim wzięli udział pracownicy PUP w Piszu, których wiedza, kwalifikacje i znajomość rynku pracy pozwoliły na dokonanie analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy i określenie prognozowanego zapotrzebowania na pracowników w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza nabór osób bezrobotnych do odbycia stażu w tut. Urzędzie na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 Nr 142, poz. 1160)

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż do II etapu naboru na staż zakwalifikowały się wszystkie osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne. Jednocześnie informujemy, że II etap naboru (test i rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w Sali Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w dniu 21.01.2016 r. o godz. 12:00 (czwartek).

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawcy i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Termin składania wniosków od 01 lutego 2016 roku do wyczerpania środków

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 30 roku życia z powiatu piskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż w 2016 roku posiada środki na realizacje projektu pn: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (II)”- który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata...

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób młodych (18-29 lat) z powiatu piskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w 2016 roku realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (II)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nowa forma wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców - refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza od 18 stycznia 2016 r. nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Harmonogram otwarcia Lokalnych Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz, ul. Zagłoby 2 tel./fax: 87-42-52-430; 87-42-52-440 Godziny otwarcia: 7.00 - 15.00 Godziny przyjęcia interesantów: 7.30 - 14.00 Godziny otwarcia punktów LPIK 08:00 - 10:00

Oferty pracy 24 godziny na dobę, wszędzie tam, gdzie jesteś. Pobierz i zainstaluj darmową aplikację SmartSAB na swoim tablecie i smartfonie.

Innowacyjnością aplikacji jest możliwość wizualizacji aktualnych ofert pracy na mapie. Osoba poszukująca pracy w szybki i przejrzysty sposób może odszukać interesujące ją oferty oraz zapoznać się z ich szczegółami (np. warunki zatrudnienia, podgląd zdjęć lokalizacji).

Wyświetlanie 181 - 190 z 197 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę