Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu


Aktualności

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawcy i pracowników

W związku z oszczędnościami, jakie powstały w KFS, Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Nowy projekt, nowe szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald otrzymał dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 10: Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną w Sądzie Rejonowym w Piszu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Pracodawco, skorzystaj z ostatniej szansy na organizację stażu w 2016 roku

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych. W tym celu prosimy o kontakt z tut. Urzędem (pok. nr 1 lub pod numerem telefonu: 87 4252436, osoba do kontaktu – pośrednik pracy Edyta Makowska), lub pobranie wniosków ze strony internetowej urzędu.

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, że nadal trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje?

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym.

Masz pomysł na biznes? weź dotację !!!

Szanowni Państwo informujemy, iż prowadzimy nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki przeznaczone są dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu.

Ogłoszenie o naborze na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ogłasza nabór osób bezrobotnych do odbycia stażu w tut. Urzędzie na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 Nr 142, poz. 1160)

Wyświetlanie 101 - 110 z 170 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę