Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu


Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”

Informujemy, iż Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Są pieniądze dla firm

Pomimo , iż do końca roku pozostały niecałe cztery miesiące PUP w Piszu nadal dysponuje środkami finansowymi dla przedsiębiorców, którzy planują zatrudnienie pracowników. Powiat każdego roku czyni starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie miejsc pracy w powiecie piskim. W tym roku...

NABÓR DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PISZU

NABÓR DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PISZU

Nabór na stanowisko Starszego referenta w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Piszu

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO poszukuje kandydata na stanowisko Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Piszu

Uwaga! 15 października 2017 roku mija termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów zatrudnienia dla osób 30 - (przez okres 12 miesięcy)

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, informuje iż wnioski o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane będą do 15 października 2017 roku do godz. 14.00.

LOKALNY RYNEK PRACY - SZANSE I ZAGROŻENIA

Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia, pod takim tytułem w dniu 23 sierpnia br., w Hotelu nad Pisą odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez Starostę Piskiego Andrzeja Nowickiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu Marcina Kamińskiego i Grzegorza Karwowskiego prezesa Piskiego Towarzystwa Gospodarczego w Piszu.

Informacja o unieważnieniu konkursów dotyczących PAI 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych z powiatu piskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2017 oraz ogłoszenie naboru na...

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPOTKANIE pt. ,,Lokalny rynek pracy - szanse i zagrożenia’’.

Pragniemy poinformować Państwa, że Starosta Piski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu wraz z Piskim Towarzystwem Gospodarczym w Piszu w dniu 23 sierpnia 2017 r. organizują spotkanie pt.: ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia''. Spotkanie odbędzie się w Hotelu nad Pisą w Piszu, przy ul. Ratuszowej 13, w godzinach 10.00 - 13.30.

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Wyświetlanie 1 - 10 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę